DỊCH VỤ

Dịch Vụ Quản Lý Khả Phi - CAMO

là dịch vụ quản lý khả phi giúp cho các airlines tận dụng những nguồn lực từ bên ngoài để quản lý tình trạng kĩ thuật của fleet của mình.

Dịch vụ quản lý động cơ

Quản lý AD/SB động cơ: đảm bảo động cơ đáp ứng điều kiện khả phi (AD) và tăng độ tin cậy hoạt động của động cơ (SB).

Dịch vụ nhận/trả/bán máy bay

VAMEC với kinh nghiệm giám sát kỹ thuật khi tiếp nhận, trả và bán tàu bay có thể tư vấn cho các airlines một cách hiệu quả.

Tư vấn trả máy bay

Cung cấp các chuyên gia tư vấn để hỗ trợ các hãng hàng không trong việc trả lại máy bay.

Giúp các hãng hàng không chuẩn bị hồ sơ, máy bay đáp ứng điều kiện hoàn trả.

Tư vấn giao máy bay

Giúp các hãng hàng không / tổ chức kiểm tra máy bay / hồ sơ để đáp ứng các điều kiện giao hàng trước khi nhận.

Tư vấn thuê máy bay

Hỗ trợ hãng hàng không / tổ chức cho thuê máy bay

Nhà phân phối độc quyền cho OEM

là nhà phân phối và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY BAYGRAND CARAVAN

Chương trình bảo dưỡng bao gồm một số các nội dung công việc được nên kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo:

Yêu cầu của nhà chức trách:  Chỉ khi đáp ứng các điều kiện của nhà chức trách hàng không về tiêu chuẩn cho việc sửa chữa, sửa chữa lớn định kỳ… mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay

Khai thác: Đảm bảo máy bay luôn ở trong tình trạng khả phi và tin cậy, sẵn sàng khai thác và khai thác có hiệu quả.

Duy trì giá trị của máy bay: Máy bay càng được bảo dưỡng tốt thì giá trị của máy bay càng được duy trì.

khám phá ngay

Đội ngũ vamec

VAMEC chào đón bạn

Gia nhập đội ngũ